T2. Th9 23rd, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Chương Mỹ

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Chương Mỹ

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS XUÂN MAI B Tt Xuân Mai Điện Thoại: 433840723 ,Email:[email protected]
THCS XUÂN MAI A Tt Xuân Mai Điện Thoại: 433840066 ,Email:[email protected]
THCS VĂN VÕ Xã Văn Võ Điện Thoại: 433841314 ,Email:[email protected]
THCS TT CHÚC SƠN Xã Trường Yên Điện Thoại: 433866259 ,Email:[email protected]
THCS TRƯỜNG YÊN Xã Trung Hòa Điện Thoại: 433910563 ,Email:[email protected]
THCS TRUNG HOÀ – CHƯƠNG MỸ Xã Trần Phú Điện Thoại: 433910626 ,Email:[email protected]
THCS TRẦN PHÚ – CHƯƠNG MỸ Xã Trần Phú Điện Thoại: 433841131 ,Email:[email protected]
THCS TỐT ĐỘNG Xã Tốt Động Điện Thoại: 433867310 ,Email:[email protected]
THCS TIÊN PHƯƠNG Xã Tiên Phương Điện Thoại: 433866363 ,Email:[email protected]
THCS THUỶ XUÂN TIÊN Xã Thủy Xuân Tiên Điện Thoại: 433840670 ,Email:[email protected]
THCS THỤY HƯƠNG Xã Thụy Hương Điện Thoại: 433866420 ,Email:[email protected]
THCS THƯỢNG VỰC Xã Thượng Vực Điện Thoại: 433841030 ,Email:[email protected]
THCS THANH BÌNH Xã Thanh Bình Điện Thoại: 433840805 ,Email:[email protected]
THCS TÂN TIẾN Xã Tân Tiến Điện Thoại: 433711586 ,Email:[email protected]
THCS QUẢNG BỊ Xã Quảng Bị Điện Thoại: 433841054 ,Email:[email protected]
THCS PHỤNG CHÂU Xã Phụng Châu Điện Thoại: 433866392 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ NGHĨA Xã Phú Nghĩa Điện Thoại: 433866251 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ NAM AN Xã Phú Nam An Điện Thoại: 433841094 ,Email:[email protected]
THCS NGỌC HOÀ Xã Ngọc Hòa Điện Thoại: 433866015 ,Email:[email protected]
THCS NGÔ SĨ LIÊN – CHƯƠNG MỸ Tt Chúc Sơn Điện Thoại: 433718151 ,Email:[email protected]
THCS NAM PHƯƠNG TIẾN B Xã Nam Phương Tiến Điện Thoại: 433711580 ,Email:[email protected]
THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A Xã Nam Phương Tiến Điện Thoại: 433711410 ,Email:[email protected]
THCS MỸ LƯƠNG Xã Mỹ Lương Điện Thoại: 433711554 ,Email:[email protected]
THCS LƯƠNG MỸ Xã Hoàng Văn Thụ Điện Thoại: 433711675 ,Email:[email protected]
THCS LAM ĐIỀN Xã Lam Điền Điện Thoại: 433866417 ,Email:[email protected]
THCS HỮU VĂN Xã Hữu Văn Điện Thoại: 433711552 ,Email:[email protected]
THCS HỢP ĐỒNG Xã Hợp Đồng Điện Thoại: 433866703 ,Email:[email protected]
THCS HỒNG PHONG Xã Hồng Phong Điện Thoại: 433841134 ,Email:[email protected]
THCS HOÀNG VĂN THỤ – CHƯƠNG MỸ Xã Hoàng Văn Thụ Điện Thoại: 433711557 ,Email:[email protected]
THCS HOÀNG DIỆU – CHƯƠNG MỸ Xã Hoàng Diệu Điện Thoại: 433841050 ,Email:[email protected]
THCS HOÀ CHÍNH Xã Hòa Chính Điện Thoại: 433771104 ,Email:[email protected]
THCS ĐÔNG SƠN Xã Đông Sơn Điện Thoại: 433840472 ,Email:[email protected]
THCS ĐÔNG PHƯƠNG YÊN Xã Đông Phương Yên Điện Thoại: 433910725 ,Email:[email protected]
THCS ĐỒNG PHÚ Xã Đồng Phú Điện Thoại: 433841028 ,Email:[email protected]
THCS ĐỒNG LẠC Xã Đồng Lạc Điện Thoại: 433841129 ,Email:[email protected]
THCS ĐẠI YÊN Xã Đại Yên Điện Thoại: 433866286 ,Email:[email protected]
THCS BÊ TÔNG Xã Thủy Xuân Tiên Điện Thoại: 433840355 ,Email:[email protected]