T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Đan Phượng

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Đan Phượng

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS TRUNG CHÂU Thôn 4 – Trung Châu – Đan Phượng Điện Thoại: 433819697 ,Email:[email protected]
THCS TÔ HIẾN THÀNH Thôn Hạ Mỗ – Xã Hạ Mỗ -huyện Đan Phượng Điện Thoại: 433861978 ,Email:[email protected]
THCS THƯỢNG MỖ Thôn Đại Phú- Thượng Mỗ – Đan Phượng Điện Thoại: 433886664 ,Email:[email protected]
THCS THỌ XUÂN Cụm 3, Xã Thọ Xuân- Đan Phượng Điện Thoại: 433813265 ,Email:[email protected]
THCS THỌ AN Cụm 4- Thôn Đông Hải- Thọ An- Đan Phượng Điện Thoại: 433819476 ,Email:[email protected]
THCS TÂN LẬP Thôn Ngọc Kiệu – Xã Tân Lập – Đan Phượng Điện Thoại: 433631849 ,Email:[email protected]
THCS TÂN HỘI Thôn Phan Long – Tân Hội – Đan Phượng Điện Thoại: 433631401 ,Email:[email protected]
THCS SONG PHƯỢNG Thôn Thu Quế – Song Phượng – Đan Phượng Điện Thoại: 433886672 ,Email:[email protected]
THCS PHƯƠNG ĐÌNH Thôn La Thạch – Phương Đình – Đan Phượng Điện Thoại: 433886687 ,Email:[email protected]
THCS LƯƠNG THẾ VINH Phố Phùng Hưng- Thị Trấn Phùng- Đan Phượng Điện Thoại: 433213694 ,Email:[email protected]
THCS LIÊN TRUNG Thôn Trung – Xã Liên Trung – Đan Phượng Điện Thoại: 433255633 ,Email:[email protected]
THCS LIÊN HỒNG Thôn Đông Lai – Liên Hồng – Đan Phượng Điện Thoại: 433815098 ,Email:[email protected]
THCS LIÊN HÀ – ĐAN PHƯỢNG Cụm 1, Thôn thượng – Xã Liên Hà – Đanphượng Điện Thoại: 433631589 ,Email:[email protected]
THCS HỒNG HÀ – ĐAN PHƯỢNG Cụm 3 Đồng Tiến, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng Điện Thoại: 433817154 ,Email:[email protected]
THCS ĐỒNG THÁP Thôn Thụy – Xã Đồng Tháp- Huyện Đan Phượng Điện Thoại: 433886695 ,Email:[email protected]
THCS ĐAN PHƯỢNG Thôn Đông Khê- Đan Phượng- Đan Phượng Điện Thoại: 433886417 ,Email:[email protected]