T2. Th9 23rd, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện thoại
Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm Thị trấn Dầu Tiếng, Dầu Tiếng 3.546.159
Trung học cơ sở An Lập An Lập, Dầu Tiếng 3.545.066
Trung học cơ sở Long Hoà Long Hoà, Dầu Tiếng 3.520.720
Trung học cơ sở Thanh An Thanh An, Dầu Tiếng 3.561.562
Trung học cơ sở Định Hiệp Định Hiệp, Dầu Tiếng 3.509.780
Trung học cơ sở Định An Định An, Dầu Tiếng 3.522.208
Trung học cơ sở Minh Hoà Minh Hoà, Dầu Tiếng 3.561.319
Trung học cơ sở Minh Tân Minh Tân, Dầu Tiếng 3.561.312
Trung học cơ sở Minh Thạnh Minh Thạnh, Dầu Tiếng 3.532.399