T2. Th9 23rd, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Đông Anh

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Đông Anh

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS XUÂN NỘN Xã Xuân Nộn – Đông Anh Điện Thoại: 438833213 ,Email:[email protected]
THCS XUÂN CANH Xã Xuân Canh – Đông Anh Điện Thoại: 439501107 ,Email:[email protected]
THCS VÕNG LA Xã Võng La – Đông Anh Điện Thoại: 439530903 ,Email:[email protected]
THCS VĨNH NGỌC Xã Vĩnh Ngọc – Đông Anh Điện Thoại: 438810149 ,Email:[email protected]
THCS VIỆT HÙNG Xã Việt Hùng – Đông Anh Điện Thoại: 438833108 ,Email:[email protected]
THCS VÂN NỘI Xã Vân Nội – Đông Anh Điện Thoại: 439561070 ,Email:[email protected]
THCS VÂN HÀ – ĐÔNG ANH Xã Vân Hà – Đông Anh Điện Thoại: 438828919 ,Email:[email protected]
THCS UY NỖ Xã Uy Nỗ – Đông Anh Điện Thoại: 438832065 ,Email:[email protected]
THCS TIÊN DƯƠNG Xã Tiên Dương – Đông Anh Điện Thoại: 438839911 ,Email:[email protected]
THCS THỤY LÂM Xã Thuỵ Lâm – Đông Anh Điện Thoại: 439671179 ,Email:[email protected]
THCS THỊ TRẤN – ĐÔNG ANH Thị Trấn Đông Anh Điện Thoại: 438839879 ,Email:[email protected]
THCS TÀM XÁ Xã Tàm Xá – Đông Anh Điện Thoại: 438833270 ,Email:[email protected]
THCS NGUYÊN KHÊ Xã Nguyên Khê – Đông Anh Điện Thoại: 439680993 ,Email:[email protected]
THCS NGUYỄN HUY TƯỞNG Thị Trấn Đông Anh Điện Thoại: 438832196 ,Email:[email protected]
THCS NAM HỒNG Xã Nam Hồng – Đông Anh Điện Thoại: 438832097 ,Email:[email protected]
THCS MAI LÂM Xã Mai Lâm – Đông Anh Điện Thoại: 439612024 ,Email:[email protected]
THCS LIÊN HÀ – ĐÔNG ANH Xã Liên Hà – Đông Anh Điện Thoại: 438825078 ,Email:[email protected]
THCS KIM NỖ Xã Kim Nỗ – Đông Anh Điện Thoại: 438810005 ,Email:[email protected]
THCS KIM CHUNG – ĐÔNG ANH Xã Kim Chung – Đông Anh Điện Thoại: 438813911 ,Email:[email protected]
THCS HẢI BỐI Xã Hảo Bối – Đông Anh Điện Thoại: 438810118 ,Email:[email protected]
THCS DỤC TÚ Xã Dục Tú – Đông Anh Điện Thoại: 438802964 ,Email:[email protected]
THCS ĐÔNG HỘI Xã Đông Hội – Đông Anh Điện Thoại: 439611875 ,Email:[email protected]
THCS CỔ LOA Xã Cổ Loa – Đông Anh Điện Thoại: 439611912 ,Email:[email protected]
THCS BÙI QUANG MẠI Xã Đại Mạch – Đông Anh Điện Thoại: 439531582 ,Email:[email protected]
THCS BẮC HỒNG Xã Bắc Hồng – Đông Anh Điện Thoại: 438833692 ,Email:[email protected]