T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Gia Lâm

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Gia Lâm

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS YÊN VIÊN Xã Yên Viên, Gia Lâm Điện Thoại: 438780129 ,Email:[email protected]
THCS YÊN THƯỜNG Xã Yên Thường, Gia Lâm Điện Thoại: 438780179 ,Email:[email protected]
THCS VĂN ĐỨC Xã Văn Đức, Gia Lâm Điện Thoại: 438740847 ,Email:[email protected]
THCS TT TRÂU QUỲ Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm Điện Thoại: 438765105 ,Email:[email protected]
THCS TRUNG MẦU Xã Trung Mầu, Gia Lâm Điện Thoại: 438785381 ,Email:[email protected]
THCS THỊ TRẤN YÊN VIÊN Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm Điện Thoại: 438781802 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ THỊ Xã Phú Thị, Gia Lâm Điện Thoại: 439765425 ,Email:[email protected]
THCS PHÙ ĐỔNG Xã Phù Đổng, Gia Lâm Điện Thoại: 438785391 ,Email:[email protected]
THCS NINH HIỆP Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm Điện Thoại: 438785151 ,Email:[email protected]
THCS LỆ CHI Xã Lệ Chi, Gia Lâm Điện Thoại: 438276200 ,Email:[email protected]
THCS KIM SƠN – GIA LÂM Xã Kim Sơn, Gia Lâm Điện Thoại: 438276695 ,Email:[email protected]
THCS KIM LAN Xã Kim Lan, Gia Lâm Điện Thoại: 438741057 ,Email:[email protected]
THCS KIÊU KỴ Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm Điện Thoại: 438765500 ,Email:[email protected]
THCS DƯƠNG XÁ Xã Dương Xá, Gia Lâm Điện Thoại: 436781066 ,Email:[email protected]
THCS DƯƠNG QUANG Xã Dương Quang, Gia Lâm Điện Thoại: 438765052 ,Email:[email protected]
THCS DƯƠNG HÀ Xã Dương Hà, Gia Lâm Điện Thoại: 438274076 ,Email:[email protected]
THCS ĐÔNG DƯ Xã Đông Dư, Gia Lâm Điện Thoại: 438740112 ,Email:[email protected]
THCS ĐÌNH XUYÊN Xã Đình Xuyên, Gia Lâm Điện Thoại: 438785124 ,Email:[email protected]
THCS ĐẶNG XÁ Xã Đặng Xá, Gia Lâm Điện Thoại: 438765013 ,Email:[email protected]
THCS ĐA TỐN Xã Đa Tốn, Gia Lâm Điện Thoại: 438740037 ,Email:[email protected]
THCS CỔ BI Xã Cổ Bi, Gia Lâm Điện Thoại: 438276076 ,Email:[email protected]
THCS BÁT TRÀNG Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm Điện Thoại: 438740090 ,Email:[email protected]