T6. Th12 6th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Hoài Đức

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Hoài Đức

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS YÊN SỞ – HOÀI ĐỨC Yên Sở – Hoài Đức Điện Thoại: 433669699 ,Email:[email protected]
THCS VÂN CÔN Xã Vân Côn -Hoài Đức Điện Thoại: 433990331 ,Email:[email protected]
THCS VÂN CANH Vân Canh- Hoài Đức Điện Thoại: 433996704 ,Email:[email protected]
THCS TIỀN YÊN Tiền Yên- Hoài Đức Điện Thoại: 433213771 ,Email:[email protected]
THCS THỊ TRẤN TRẠM TRÔI Khu 7 TT Trạm Trôi Điện Thoại: 433661687 ,Email:[email protected]
THCS SONG PHƯƠNG Song Phương- Hoài Đức Điện Thoại: 433659698 ,Email:[email protected]
THCS SƠN ĐỒNG Xã Sơn Đồng- Hoài Đức Điện Thoại: 433995778 ,Email:[email protected]
THCS NGUYỄN VĂN HUYÊN Xã Sơn Đồng- Hoài Đức Điện Thoại: 433995577 ,Email:[email protected]
THCS MINH KHAI Minh Khai- Hoài Đức Điện Thoại: 433669933 ,Email:[email protected]
THCS LẠI YÊN Lại Yên- Hoài Đức Điện Thoại: 433659697 ,Email:[email protected]
THCS LA PHÙ La Phù- Hoài Đức Điện Thoại: 433845328 ,Email:[email protected]
THCS KIM CHUNG Kim Chung- Hoài Đức Điện Thoại: 433861790 ,Email:[email protected]
THCS DƯƠNG LIỄU Dương Liễu- Hoài Đức Điện Thoại: 433669703 ,Email:[email protected]
THCS ĐỨC THƯỢNG Đức Thượng- Hoài Đức Điện Thoại: 433993890 ,Email:[email protected]
THCS ĐỨC GIANG Đức Giang- Hoài Đức Điện Thoại: 433861866 ,Email:[email protected]
THCS ĐÔNG LA Đông La- Hoài Đức Điện Thoại: 433845338 ,Email:[email protected]
THCS DI TRẠCH Di Trạch- Hoài Đức Điện Thoại: 433212773 ,Email:[email protected]
THCS ĐẮC SỞ Đắc Sở- Hoài Đức Điện Thoại: 433669780 ,Email:[email protected]
THCS CÁT QUẾ B Cát Quế- Hoài Đức Điện Thoại: 433991186 ,Email:[email protected]
THCS CÁT QUẾ A Cát Quế- Hoài Đức Điện Thoại: 433669792 ,Email:[email protected]
THCS AN THƯỢNG An Thượng – Hoài Đức Điện Thoại: 433845340 ,Email:[email protected]
THCS AN KHÁNH Xã An Khánh-hoài Đức Điện Thoại: 433845337 ,Email:[email protected]