T6. Th12 6th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Mê Linh

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Mê Linh

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS VẠN YÊN Xã Vạn Yên – Mê Linh Điện Thoại: 438164444 ,Email:[email protected]
THCS VĂN KHÊ B Xã Văn Khê – Mê Linh Điện Thoại: 435258666 ,Email:[email protected]
THCS VĂN KHÊ A Xã Văn Khê – Mê Linh Điện Thoại: 438165080 ,Email:[email protected]
THCS TỰ LẬP Xã Tự Lập – Mê Linh Điện Thoại: 438154073 ,Email:[email protected]
THCS TRƯNG VƯƠNG – MÊ LINH Xã Thanh Lâm – Mê Linh Điện Thoại: 435230434 ,Email:[email protected]
THCS TRÁNG VIỆT Xã Tráng Việt – Mê Linh Điện Thoại: 438165380 ,Email:[email protected]
THCS TIẾN THỊNH Xã Tiến Thịnh – Mê Linh Điện Thoại: 438164485 ,Email:[email protected]
THCS TIẾN THẮNG Xã Tiến Thắng – Mê Linh Điện Thoại: 438168446 ,Email:[email protected]
THCS TIỀN PHONG – MÊ LINH Xã Tiền Phong – Mê Linh Điện Thoại: 438165302 ,Email:[email protected]
THCS THANH LÂM B Xã Thanh Lâm – Mê Linh Điện Thoại: 438110297 ,Email:[email protected]
THCS THANH LÂM A Xã Thanh Lâm – Mê Linh Điện Thoại: 438169936 ,Email:[email protected]
THCS TAM ĐỒNG Xã Tam Đồng – Mê Linh Điện Thoại: 438168863 ,Email:[email protected]
THCS QUANG MINH TT Quang Minh – Mê Linh Điện Thoại: 438134005 ,Email:[email protected]
THCS Phạm Hồng Thái Xã Thạch Đà – Mê Linh Điện Thoại: 438164330 ,Email:[email protected]
THCS MÊ LINH Xã Mê Linh – Mê Linh Điện Thoại: 438165029 ,Email:[email protected]
THCS LIÊN MẠC B Xã Liên Mạc – Mê Linh Điện Thoại: 435266222 ,Email:[email protected]
THCS LIÊN MẠC A Xã Kim Hoa – Mê Linh Điện Thoại: 438164362 ,Email:[email protected]
THCS KIM HOA Xã Kim Hoa – Mê Linh Điện Thoại: 438168271 ,Email:[email protected]
THCS HOÀNG KIM Xã Hoàng Kim -mê Linh Điện Thoại: 438164442 ,Email:[email protected]
THCS ĐẠI THỊNH A Xã Đại Thịnh – Mê Linh Điện Thoại: 438110727 ,Email:[email protected]
THCS CHU PHAN Xã Chu Phan – Mê Linh Điện Thoại: 438164397 ,Email:[email protected]
THCS CHI ĐÔNG TT Chi Đông – Mê Linh Điện Thoại: 438182395 ,Email:[email protected]