T7. Th10 20th, 2018

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Mê Linh

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Mê Linh

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS VẠN YÊN Xã Vạn Yên – Mê Linh Điện Thoại: 438164444 ,Email:c2vanyen-ml@hanoiedu.vn
THCS VĂN KHÊ B Xã Văn Khê – Mê Linh Điện Thoại: 435258666 ,Email:c2vankheb-ml@hanoiedu.vn
THCS VĂN KHÊ A Xã Văn Khê – Mê Linh Điện Thoại: 438165080 ,Email:c2vankhea-ml@hanoiedu.vn
THCS TỰ LẬP Xã Tự Lập – Mê Linh Điện Thoại: 438154073 ,Email:c2tulap-ml@hanoiedu.vn
THCS TRƯNG VƯƠNG – MÊ LINH Xã Thanh Lâm – Mê Linh Điện Thoại: 435230434 ,Email:c2trungvuong-hk@hanoiedu.vn
THCS TRÁNG VIỆT Xã Tráng Việt – Mê Linh Điện Thoại: 438165380 ,Email:c2trangviet-ml@hanoiedu.vn
THCS TIẾN THỊNH Xã Tiến Thịnh – Mê Linh Điện Thoại: 438164485 ,Email:c2tienthinh-ml@hanoiedu.vn
THCS TIẾN THẮNG Xã Tiến Thắng – Mê Linh Điện Thoại: 438168446 ,Email:c2tienthang-ml@hanoiedu.vn
THCS TIỀN PHONG – MÊ LINH Xã Tiền Phong – Mê Linh Điện Thoại: 438165302 ,Email:c2tienphong-ml@hanoiedu.vn
THCS THANH LÂM B Xã Thanh Lâm – Mê Linh Điện Thoại: 438110297 ,Email:c2thanhlamb-ml@hanoiedu.vn
THCS THANH LÂM A Xã Thanh Lâm – Mê Linh Điện Thoại: 438169936 ,Email:c2thanhlama-ml@hanoiedu.vn
THCS TAM ĐỒNG Xã Tam Đồng – Mê Linh Điện Thoại: 438168863 ,Email:c2tamdong-ml@hanoiedu.vn
THCS QUANG MINH TT Quang Minh – Mê Linh Điện Thoại: 438134005 ,Email:c2quangminh-ml@hanoiedu.vn
THCS Phạm Hồng Thái Xã Thạch Đà – Mê Linh Điện Thoại: 438164330 ,Email:c2thachda-ml@hanoiedu.vn
THCS MÊ LINH Xã Mê Linh – Mê Linh Điện Thoại: 438165029 ,Email:c2melinh-ml@hanoiedu.vn
THCS LIÊN MẠC B Xã Liên Mạc – Mê Linh Điện Thoại: 435266222 ,Email:c2lienmacb-ml@hanoiedu.vn
THCS LIÊN MẠC A Xã Kim Hoa – Mê Linh Điện Thoại: 438164362 ,Email:c2lienmaca-ml@hanoiedu.vn
THCS KIM HOA Xã Kim Hoa – Mê Linh Điện Thoại: 438168271 ,Email:c2kimhoa-ml@hanoiedu.vn
THCS HOÀNG KIM Xã Hoàng Kim -mê Linh Điện Thoại: 438164442 ,Email:c2hoangkim-ml@hanoiedu.vn
THCS ĐẠI THỊNH A Xã Đại Thịnh – Mê Linh Điện Thoại: 438110727 ,Email:c2daithinha-ml@hanoiedu.vn
THCS CHU PHAN Xã Chu Phan – Mê Linh Điện Thoại: 438164397 ,Email:c2chuphan-ml@hanoiedu.vn
THCS CHI ĐÔNG TT Chi Đông – Mê Linh Điện Thoại: 438182395 ,Email:c2chidong-ml@hanoiedu.vn