T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện thoại
Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân Tân Long, Phú Giáo 3.530.024
Trung học cơ sở Trần Quang Diệu Phú Giáo 3.592.037
Trung học cơ sở Tam Lập Tam Lập, Phú Giáo 3.590.170
Trung học cơ sở An Bình An Linh, Phú Giáo 3.592.324
Trung học cơ sở An Linh Vĩnh Hoà, Phú Giáo 3.570.217
Trung học cơ sở Vĩnh Hoà Phước Hoà, Phú Giáo 3.584.171
Trung học cơ sở Phước Hoà Phước Vĩnh, Phú Giáo 3.752.225
Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo Phước Vĩnh, Phú Giáo 3.752.337