T6. Th12 6th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Phú Xuyên

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Phú Xuyên

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS VÂN TỪ Vân Từ – Phú Xuyên Điện Thoại: 433855150 ,Email:[email protected]
THCS VĂN NHÂN Văn Nhân – Phú Xuyên Điện Thoại: 433785431 ,Email:[email protected]
THCS VĂN HOÀNG Văn Hoàng – Phú Xuyên Điện Thoại: 433788394 ,Email:[email protected]
THCS TT PHÚ XUYÊN TT Phú Xuyên – Phú Xuyên Điện Thoại: 433855172 ,Email:[email protected]
THCS TT PHÚ MINH TT Phú Minh – Phú Xuyên Điện Thoại: 433784006 ,Email:[email protected]
THCS TRI TRUNG Tri Trung – Phú Xuyên Điện Thoại: 433788219 ,Email:[email protected]
THCS TRI THUỶ Tri Thủy – Phú Xuyên Điện Thoại: 433780274 ,Email:[email protected]
THCS TRẦN PHÚ – PHÚ XUYÊN TT Phú Xuyên – Phú Xuyên Điện Thoại: 433854347 ,Email:[email protected]
THCS THUỴ PHÚ Thụy Phú – Phú Xuyên Điện Thoại: 433785843 ,Email:[email protected]
THCS TÂN DÂN – PHÚ XUYÊN Tân Dân – Phú Xuyên Điện Thoại: 433795175 ,Email:[email protected]
THCS SƠN HÀ – PHÚ XUYÊN Sơn Hà – Phú Xuyên Điện Thoại: 433855684 ,Email:[email protected]
THCS QUANG TRUNG – PHÚ XUYÊN Quang Trung – Phú Xuyên Điện Thoại: 433799618 ,Email:[email protected]
THCS QUANG LÃNG Quang Lãng – Phú Xuyên Điện Thoại: 433780209 ,Email:[email protected]
THCS PHƯỢNG DỰC Phượng Dực – Phú Xuyên Điện Thoại: 433788291 ,Email:[email protected]
THCS PHÚC TIẾN Phúc Tiến – Phú Xuyên Điện Thoại: 433855821 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ YÊN Phú Yên – Phú Xuyên Điện Thoại: 433793148 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ TÚC Phú Túc – Phú Xuyên Điện Thoại: 433788190 ,Email:[email protected]
THCS NAM TRIỀU Nam Triều – Phú Xuyên Điện Thoại: 433855671 ,Email:[email protected]
THCS NAM PHONG Nam Phong – Phú Xuyên Điện Thoại: 433855689 ,Email:[email protected]
THCS MINH TÂN Minh Tân – Phú Xuyên Điện Thoại: 433780342 ,Email:[email protected]
THCS KHAI THÁI Khai Thái – Phú Xuyên Điện Thoại: 433892817 ,Email:[email protected]
THCS HỒNG THÁI Hồng Thái – Phú Xuyên Điện Thoại: 433855151 ,Email:[email protected]
THCS HỒNG MINH Hồng Minh – Phú Xuyên Điện Thoại: 433788218 ,Email:[email protected]
THCS HOÀNG LONG Hoàng Long – Phú Xuyên Điện Thoại: 433788191 ,Email:[email protected]
THCS ĐẠI XUYÊN Đại Xuyên – Phú Xuyên Điện Thoại: 433794535 ,Email:[email protected]
THCS ĐẠI THẮNG Đại Thắng – Phú Xuyên Điện Thoại: 433799426 ,Email:[email protected]
THCS CHUYÊN MỸ Chuyên Mỹ – Phú Xuyên Điện Thoại: 433795196 ,Email:[email protected]
THCS CHÂU CAN Châu Can – Phú Xuyên Điện Thoại: 433794777 ,Email:[email protected]
THCS BẠCH HẠ Bạch Hạ – Phú Xuyên Điện Thoại: 433780086 ,Email:[email protected]