T2. Th9 23rd, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Phúc Thọ

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Phúc Thọ

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS XUÂN PHÚ Xã Xuân Phú Điện Thoại: 433924490 ,Email:[email protected]
THCS VÕNG XUYÊN Xã Võng Xuyên Điện Thoại: 433848389 ,Email:[email protected]
THCS VÂN PHÚC Xã Vân Phúc Điện Thoại: 433924263 ,Email:[email protected]
THCS VÂN NAM Xã Vân Nam Điện Thoại: 433924038 ,Email:[email protected]
THCS VÂN HÀ – PHÚC THỌ Xã Vân Hà Điện Thoại: 433924624 ,Email:[email protected]
THCS TRẠCH MỸ LỘC Xã Trạch Mỹ Lộc Điện Thoại: 433640820 ,Email:[email protected]
THCS TÍCH GIANG Xã Tích Giang Điện Thoại: 433642591 ,Email:[email protected]
THCS THƯỢNG CỐC Xã Thượng Cốc Điện Thoại: 433848387 ,Email:[email protected]
THCS Thượng Cốc Xã Thượng Cốc Điện Thoại: 433848387
THCS THỌ LỘC Xã Thọ Lộc Điện Thoại: 433642094 ,Email:[email protected]
THCS THỊ TRẤN – PHÚC THỌ Thị Trấn Phúc Thọ Điện Thoại: 433640821 ,Email:[email protected]
THCS THANH ĐA Xã Thanh Đa Điện Thoại: 433648634 ,Email:[email protected]
THCS TAM THUẤN Xã Tam Thuấn Điện Thoại: 433848635 ,Email:[email protected]
THCS TAM HIỆP – PHÚC THỌ Xã Tam Hiệp Điện Thoại: 433648632 ,Email:[email protected]
THCS SEN CHIỂU Xã Sen Chiểu Điện Thoại: 433848290 ,Email:[email protected]
THCS PHƯƠNG ĐỘ Xã Phương Độ Điện Thoại: 433848550 ,Email:[email protected]
THCS PHỤNG THƯỢNG Xã Phụng Thượng Điện Thoại: 433648792 ,Email:[email protected]
THCS PHÚC HOÀ Xã Phúc Hòa Điện Thoại: 433642448 ,Email:[email protected]
THCS NGỌC TẢO Xã Ngọc Tảo Điện Thoại: 433648897 ,Email:[email protected]
THCS LONG XUYÊN Xã Long Xuyên Điện Thoại: 433848038 ,Email:[email protected]
THCS LIÊN HIỆP Xã Liên Hiệp Điện Thoại: 433645798 ,Email:[email protected]
THCS HIỆP THUẬN Xã Hiệp Thuận Điện Thoại: 433648623 ,Email:[email protected]
THCS HÁT MÔN Xã Hát Môn Điện Thoại: 433924733 ,Email:[email protected]
THCS CẨM ĐÌNH Xã Cẩm Đình Điện Thoại: 433848531 ,Email:[email protected]