T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Quốc Oai

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Quốc Oai

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS YÊN SƠN – QUỐC OAI Thôn Sơn Trung – Xã Yên Sơn – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433678383 ,Email:[email protected]
THCS TUYẾT NGHĨA Xã Tuyết Nghĩa – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433948375 ,Email:[email protected]
THCS THỊ TRẤN – QUỐC OAI Thôn Du Nghệ – Thị Trấn Quốc Oai – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433843346 ,Email:[email protected]
THCS THẠCH THÁN Xóm 1 – Xã Thạch Thán – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433843436 ,Email:[email protected]
THCS TÂN PHÚ Thôn Phú Hạng – Xã Tân Phú – Huyện Quốc Oai Email:[email protected]
THCS TÂN HOÀ Xã Tân Hoà – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433945381 ,Email:[email protected]
THCS SÀI SƠN Thôn Thụy Khuê – Xã Sài Sơn – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433679091 ,Email:[email protected]
THCS PHƯỢNG CÁCH Đội 9 Khu 3 – Xã Phượng Cách – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433678474 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ MÃN Thôn Đồng Âm – Xã Phú Mãn – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433676592 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ CÁT Thôn 4 – Xã Phú Cát – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433947660 ,Email:[email protected]
THCS NGỌC MỸ Thôn Phú Mỹ – Xã Ngọc Mỹ – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433843266 ,Email:[email protected]
THCS NGỌC LIỆP Xã Ngọc Liệp – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433280510 ,Email:[email protected]
THCS NGHĨA HƯƠNG Thôn văn Khê – Xã Nghĩa Hương – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433949073 ,Email:[email protected]
THCS LIỆP TUYẾT Xã Liệp Tuyết – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433948078 ,Email:[email protected]
THCS KIỀU PHÚ Thôn Du Nghệ – Thị Trấn Quốc Oai – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433843204 ,Email:[email protected]
THCS HOÀ THẠCH Thôn Bạch Thạch – Xã Hoà Thạch – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433676763 ,Email:[email protected]
THCS ĐÔNG YÊN Xã Đông Yên – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433281211 ,Email:[email protected]
THCS ĐÔNG XUÂN – QUỐC OAI Thôn Lập Thành – Xã Đông Xuân – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433947469 ,Email:[email protected]
THCS ĐỒNG QUANG Thôn Yên Nội- Xã Đồng Quang – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433843323 ,Email:[email protected]
THCS ĐẠI THÀNH Xã Đại Thành – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433945385 ,Email:[email protected]
THCS CỘNG HOÀ Xã Cộng Hoà – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433945873 ,Email:[email protected]
THCS CẤN HỮU Thôn Cấn Thượng – Xã Cấn Hữu – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433949036 ,Email:[email protected]