T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Sóc Sơn

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Sóc Sơn

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS TÂN MINH B Xuân Đồng, Sóc Sơn Điện Thoại: 438852399 ,Email:[email protected]
THCS BẮC PHÚ Bắc Phú, Sóc Sơn Điện Thoại: 438850395 ,Email:[email protected]
THCS BẮC SƠN Bắc Sơn, Sóc Sơn Điện Thoại: 438850665 ,Email:[email protected]
THCS ĐÔNG XUÂN Đông Xuân, Sóc Sơn Điện Thoại: 438845168 ,Email:[email protected]
THCS ĐỨC HOÀ Đức Hoà, Sóc Sơn Điện Thoại: 435932076 ,Email:[email protected]
THCS HIỀN NINH Hiền Ninh, Sóc Sơn Điện Thoại: 435821190 ,Email:[email protected]
THCS HỒNG KỲ Hồng Kỳ, Sóc Sơn Điện Thoại: 438850661 ,Email:[email protected]
THCS KIM LŨ Kim Lũ, Sóc Sơn Điện Thoại: 438842104 ,Email:[email protected]
THCS MAI ĐÌNH Mai Đình, Sóc Sơn Điện Thoại: 435820894 ,Email:[email protected]
THCS MINH PHÚ Minh Phú, Sóc Sơn Điện Thoại: 435990551 ,Email:[email protected]
THCS MINH TRÍ Minh Trí, Sóc Sơn Điện Thoại: 435996388 ,Email:[email protected]
THCS NAM SƠN Nam Sơn, Sóc Sơn Điện Thoại: 438850481 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ CƯỜNG Phú Cường, Sóc Sơn Điện Thoại: 439964851 ,Email:[email protected]
THCS PHÙ LINH Phù Linh, Sóc Sơn Điện Thoại: 438840263 ,Email:[email protected]
THCS PHÙ LỖ Phù Lỗ, Sóc Sơn Điện Thoại: 438842615 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ MINH Phú Minh, Sóc Sơn Điện Thoại: 438845742 ,Email:[email protected]
THCS QUANG TIẾN Quang Tiến, Sóc Sơn Điện Thoại: 435822480 ,Email:[email protected]
THCS TÂN DÂN Tân Dân, Sóc Sơn Điện Thoại: 435811380 ,Email:[email protected]
THCS TÂN HƯNG Tân Hưng, Sóc Sơn Điện Thoại: 438855009 ,Email:[email protected]
THCS TÂN MINH A Tân Minh, Sóc Sơn Điện Thoại: 438850352 ,Email:[email protected]
THCS THANH XUÂN Thanh Xuân, Sóc Sơn Điện Thoại: 435810261 ,Email:[email protected]
THCS THỊ TRẤN SÓC SƠN Thị Trấn, Sóc Sơn Điện Thoại: 438850287 ,Email:[email protected]
THCS TIÊN DƯỢC Tiên Dược, Sóc Sơn Điện Thoại: 438850335 ,Email:[email protected]
THCS TRUNG GIÃ Trung Giã, Sóc Sơn Điện Thoại: 438850652 ,Email:[email protected]
THCS VIỆT LONG Việt Long, Sóc Sơn Điện Thoại: 438850731 ,Email:[email protected]
THCS XUÂN GIANG Xuân Giang, Sóc Sơn Điện Thoại: 438850710 ,Email:[email protected]
THCS XUÂN THU Xuân Thu, Sóc Sơn Điện Thoại: 438842116 ,Email:[email protected]