T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Thạch Thất

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Thạch Thất

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS YÊN TRUNG ĐC: Thôn Đầm Bối – Yên Trung- Thạch Thấ t- Hà Nội Điện Thoại: 485891526 ,Email:[email protected]
THCS YÊN BÌNH ĐC: Xóm Đình – Xã Yên Bình – Thạch Thất Điện Thoại: 439820077 ,Email:[email protected]
THCS TIẾN XUÂN ĐC: Gò Chói – Tiến Xuân – Thạch Thất Điện Thoại: 439820231 ,Email:[email protected]
THCS THẠCH XÁ ĐC: Thôn Yên – Xã Thạch Xá – Thạch Thất Điện Thoại: 433672708 ,Email:[email protected]
THCS THẠCH THẤT ĐC: Thị Trấn Liên Quan – Huyện Thạch Thất Điện Thoại: 433684688 ,Email:[email protected]
THCS THẠCH HOÀ ĐC: Thôn 10 – Xã Thạch Hòa – Thạch Thất Điện Thoại: 466545688 ,Email:[email protected]
THCS TÂN XÃ Thôn Cừ Viên – Xã Tân Xã – Thạch Thất Điện Thoại: 433685333 ,Email:[email protected]
THCS PHÙNG XÁ – THẠCH THẤT ĐC: Xóm 1 – Thôn Vĩnh Lộc – Xã Phùng Xá – Thạch Thất Điện Thoại: 433672367 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ KIM Thôn Phú Nghĩa – Xã Phú Kim – Huyện Thạch Thất Điện Thoại: 433670455 ,Email:[email protected]
THCS MINH HÀ – CANH NẬU ĐC: Thôn 4 – Xã Canh Nậu – Huyện Thạch Thất Điện Thoại: 433599150 ,Email:[email protected]
THCS LIÊN QUAN ĐC: Thị trấn Liên Quan – Thạch Thất Điện Thoại: 433684957 ,Email:[email protected]
THCS LẠI THƯỢNG Thôn Lại Khánh – Xã Lại Thượng – Huyện Thạch Thất Điện Thoại: 433670361 ,Email:[email protected]
THCS KIM QUAN ĐC: Thôn 3 – Xã Kim Quan – Huyện Thạch Thất Điện Thoại: 433842306 ,Email:[email protected]
THCS HỮU BẰNG Thôn Bò – Xã Hữu Bằng – Thạch Thất Điện Thoại: 433672122 ,Email:[email protected]
THCS HƯƠNG NGẢI Thôn 8 – Xã Hương Ngải – Thạch Thất Điện Thoại: 433596500 ,Email:[email protected]
THCS HẠ BẰNG ĐC: Thôn 6 – Xã Hạ Bằng -thạch Thất Điện Thoại: 433595461 ,Email:[email protected]
THCS ĐỒNG TRÚC ĐC: Thôn Trúc Động – Xã Đồng Trúc – Thạch Thất Điện Thoại: 433595531 ,Email:[email protected]
THCS DỊ NẬU ĐC: Thôn Hoà Bình – Xã Dị Nậu – Thạch Thất Điện Thoại: 433599041 ,Email:[email protected]
THCS ĐẠI ĐỒNG ĐC: Thôn Ngọc Lâu – Đại Đồng – Thạch Thất Email:[email protected]
THCS CHÀNG SƠN ĐC: Thôn 1 – Chàng Sơn – Thạch Thất Điện Thoại: 433670115 ,Email:[email protected]
THCS CẦN KIỆM ĐC: Xã Cần Kiệm – Thạch Thất Điện Thoại: 433672978 ,Email:[email protected]
THCS CẨM YÊN ĐC: Thôn Yên Lỗ – Xã Cẩm Yên – Huyện Thạch Thất Email:[email protected]
THCS BÌNH YÊN ĐC: Bình Yên – Thạch Thất Điện Thoại: 433842079 ,Email:[email protected]
THCS BÌNH PHÚ ĐC: Xã Bình Phú – Huyện Thạch Thất Điện Thoại: 433672552 ,Email:[email protected]