T6. Th12 6th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Thanh Oai

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Thanh Oai

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS XUÂN DƯƠNG Xã Xuân Dương , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433878191 ,Email:[email protected]
THCS THANH VĂN Xã Thanh Văn , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433974006 ,Email:[email protected]
THCS THANH THUỲ Xã Thanh Thuỳ , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433973149 ,Email:[email protected]
THCS THANH MAI Xã Thanh Mai , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433873528 ,Email:[email protected]
THCS THANH CAO Xã Thanh Cao , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433876960 ,Email:[email protected]
THCS TÂN ƯỚC Xã Tân Ước , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433970304 ,Email:[email protected]
THCS TAM HƯNG Xã Tam Hưng , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433876510 ,Email:[email protected]
THCS PHƯƠNG TRUNG Xã Phương Trung , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433241758 ,Email:[email protected]
THCS NGUYỄN TRỰC – TT KIM BÀI Tt Kim Bài , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433873481 ,Email:[email protected]
THCS MỸ HƯNG Xã Mỹ Hưng , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433876728 ,Email:[email protected]
THCS LIÊN CHÂU Xã Liên Châu , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433240180 ,Email:[email protected]
THCS KIM THƯ Xã Kim Thư , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433873731 ,Email:[email protected]
THCS KIM AN Xã Kim An , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433873749 ,Email:[email protected]
THCS HỒNG DƯƠNG Xã Hồng Dương , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433878047 ,Email:[email protected]
THCS ĐỖ ĐỘNG Xã Đỗ Động , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433873685 ,Email:[email protected]
THCS DÂN HOÀ Xã Dân Hoà , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433878129 ,Email:[email protected]
THCS CỰ KHÊ Xã Cự Khê , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433976074 ,Email:[email protected]
THCS CAO VIÊN Xã Cao Viên , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433593242 ,Email:[email protected]
THCS CAO DƯƠNG Xã Cao Dương , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433978499 ,Email:[email protected]
THCS BÌNH MINH Xã Bình Minh , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433876477 ,Email:[email protected]
THCS BÍCH HOÀ Xã Bích Hoà , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433979074 ,Email:[email protected]