T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Thanh Trì

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Thanh Trì

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS YÊN MỸ Yên Mỹ – Thanh Trì Điện Thoại: 438614506 ,Email:[email protected]
THCS VĨNH QUỲNH Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì Điện Thoại: 438612066 ,Email:[email protected]
THCS VẠN PHÚC Vạn Phúc – Thanh Trì Điện Thoại: 438611868 ,Email:[email protected]
THCS TỨ HIỆP Tứ Hiệp – Thanh Trì Điện Thoại: 438611810 ,Email:[email protected]
THCS TT VĂN ĐIỂN Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì Điện Thoại: 438615583 ,Email:[email protected]
THCS THANH LIỆT Thanh Liệt – Thanh Trì Điện Thoại: 436884212 ,Email:[email protected]
THCS TÂN TRIỀU Tân Triều, Thanh Trì Điện Thoại: 435521085 ,Email:[email protected]
THCS TAM HIỆP Tam Hiệp – Thanh Trì Điện Thoại: 436873241 ,Email:[email protected]
THCS TẢ THANH OAI Tả Thanh Oai – Thanh Trì Điện Thoại: 436895213 ,Email:[email protected]
THCS NGŨ HIỆP Ngũ Hiệp – Thanh Trì Điện Thoại: 438611568 ,Email:[email protected]
THCS NGỌC HỒI Ngọc Hồi – Thanh Trì Điện Thoại: 438611809 ,Email:[email protected]
THCS LIÊN NINH Liên Linh – Thanh Trì Điện Thoại: 438611811 ,Email:[email protected]
THCS HỮU HOÀ Hữu Hòa – Thanh Trì Điện Thoại: 436884235 ,Email:[email protected]
THCS DUYÊN HÀ Duyên Hà – Thanh Trì Điện Thoại: 438613631 ,Email:[email protected]
THCS ĐÔNG MỸ Thôn 1- Xã Đông Mỹ -Thanh Trì Điện Thoại: 438613055 ,Email:[email protected]
THCS ĐẠI ÁNG Đại Áng – Thanh Trì Điện Thoại: 438613091 ,Email:[email protected]
THCS Chu Văn An Xã Tứ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội Email:[email protected]