T6. Th12 6th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Thường Tín

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Thường Tín

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS VĂN TỰ Văn Tự – Thường Tín Điện Thoại: 433751586 ,Email:[email protected]
THCS VÂN TẢO Vân Tảo, Thường Tín Điện Thoại: 433759812 ,Email:[email protected]
THCS VĂN PHÚ Văn Phú – Thường Tín Điện Thoại: 433853191 ,Email:[email protected]
THCS VẠN ĐIỂM Vạn Điểm – Thường Tín Điện Thoại: 433785241 ,Email:[email protected]
THCS VĂN BÌNH Văn Bình – Thường Tín Điện Thoại: 433852980 ,Email:[email protected]
THCS TỰ NHIÊN Tự Nhiên – Thường Tín Điện Thoại: 433759315 ,Email:[email protected]
THCS TÔ HIỆU Tô Hiệu – Thường Tín Điện Thoại: 433751911 ,Email:[email protected]
THCS TIỀN PHONG – THƯỜNG TÍN Tiền Phong – Thường Tín Điện Thoại: 433959164 ,Email:[email protected]
THCS THƯỜNG TÍN Thị Trấn Thường Tín – Thường Tín Điện Thoại: 433850488 ,Email:[email protected]
THCS THƯ PHÚ Thôn Thư Dương- Xã Thư Phú- Thường Tín Điện Thoại: 433759230 ,Email:[email protected]
THCS THỐNG NHẤT – THƯỜNG TÍN Thống Nhất – Thường Tín Điện Thoại: 433750912 ,Email:[email protected]
THCS THỊ TRẤN – THƯỜNG TÍN Thị Trấn Thường Tín – Thường Tín Email:[email protected]
THCS THẮNG LỢI Thắng Lợi – Thường Tín Điện Thoại: 433750062 ,Email:[email protected]
THCS TÂN MINH – THƯỜNG TÍN Tân Minh – Thường Tín Điện Thoại: 433852471 ,Email:[email protected]
THCS QUẤT ĐỘNG Quất Đông – Thường Tín Điện Thoại: 433850129 ,Email:[email protected]
THCS NINH SỞ Ninh Sở – Thường Tín Điện Thoại: 463266066 ,Email:[email protected]
THCS NHỊ KHÊ Nhị Khê – Thường Tín Điện Thoại: 433769832 ,Email:[email protected]
THCS NGUYỄN TRÃI – THƯỜNG TÍN Nguyễn Trãi – Thường Tín Điện Thoại: 433853350 ,Email:[email protected]
THCS NGHIÊM XUYÊN Nghiêm Xuyên – Thường Tín Điện Thoại: 433755553 ,Email:[email protected]
THCS MINH CƯỜNG Minh Cường – Thường Tín Điện Thoại: 433750099 ,Email:[email protected]
THCS LIÊN PHƯƠNG Liên Phương – Thường Tín Điện Thoại: 433851131 ,Email:[email protected]
THCS LÊ LỢI – THƯỜNG TÍN Lê Lợi – Thường Tín Điện Thoại: 433953099 ,Email:[email protected]
THCS KHÁNH HÀ Khánh Hà – Thường Tín Điện Thoại: 433950669 ,Email:[email protected]
THCS HỒNG VÂN Hồng Vân – Thường Tín Điện Thoại: 433759109 ,Email:[email protected]
THCS HOÀ BÌNH Hoà Bình – Thường Tín Điện Thoại: 433851129 ,Email:[email protected]
THCS HIỀN GIANG Hiền Giang – Thường Tín Điện Thoại: 433850307 ,Email:[email protected]
THCS HÀ HỒI Hà Hồi- Thường Tín Điện Thoại: 433852221 ,Email:[email protected]
THCS DUYÊN THÁI Duyên Thái – Thường Tín Điện Thoại: 433769672 ,Email:[email protected]
THCS DŨNG TIẾN Dũng Tiến – Thường Tín Điện Thoại: 433755073 ,Email:[email protected]
THCS CHƯƠNG DƯƠNG – THƯỜNG TÍN Chương Dương – Thường Tín Điện Thoại: 433759781 ,Email:[email protected]