T7. Th8 24th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại quận 11 TPHCM

Danh sách các trường trung học cơ sở tại quận 11 TPHCM

TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
CHU VĂN AN Số 1 Dương Đình Nghệ 8581110
LỮ GIA 52/1 CX LỮ GIA 38649366
HẬU GIANG 8 LÒ SIÊU 8557427
NGUYỄN VĂN PHÚ 161B/112 LẠC LONG QUÂN 8558134
LÊ QUÝ ĐÔN 343D LẠC LONG QUÂN
NGUYỄN MINH HOÀNG 185/2 LÝ THƯỜNG KIỆT 8550026
LÊ ANH XUÂN 190/1 XÓM ÐẤT 8552064
PHÚ THỌ 1122 ÐƯỜNG 3-2 9622219
NGUYỄN HUỆ 135/2E LẠC LONG QUÂN 8650441
THCS VIỆT MỸ 252 Lạc Long Quận 9633602