T7. Th8 24th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại quận 8 TPHCM

Danh sách các trường trung học cơ sở tại quận 8 TPHCM

TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
DƯƠNG BÁ TRẠC 134 – Dương Bá Trạc, P1 2.838.569.153
KHÁNH BÌNH 314B – Âu Dương Lân, P3 028.3851 8253
CHÁNH HƯNG 995 Phạm Thế Hiển, P5 028.3856 9044
BÔNG SAO A 53 Bùi Minh Trực, P5 028.
PHAN ÐĂNG LƯU 104Bis – Bùi Minh Trực, P6 2.838.504.628
TRẦN DANH NINH 121 – Ba Đình, P8 2.838.597.945
TÙNG THIỆN VƯƠNG 381 Tùng Thiện Vương, P12 2.838.559.348
LÊ LAI 236 Bến Bình Đông, P15 2.838.555.520
BÌNH AN 2673 Phạm Thế Hiển, P7 2.838.504.522
BÌNH ĐÔNG 58 Bến Phú Định, P16 2.838.552.499

Trả lời