T7. Th8 24th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại quận Bình Thạnh TPHCM

Danh sách các trường trung học cơ sở tại quận Bình Thạnh TPHCM

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
TÔ VĨNH DIỆN 26 – VŨ TÙNG 8412477
LAM SƠN 280 – BÙI HỮU NGHIÃ 8412178
HÀ HUY TẬP 7A – PHAN ÐĂNG LƯU 8412696
VIỆT MỸ ĐƯỜNG 12AB KHU DÂN CƯ MIẾU NỔI 5173246
YÊN THẾ 341E – LÊ QUANG ÐỊNH 8942556
NGUYỄN BÁ NGỌC 47/55- NGUYỄN VĂN ÐẬU 8442331
BẾ VĂN ÐÀN 10- PHAN ÐĂNG LƯU 8414867
PHAN VĂN TRỊ 348 – PHAN VĂN TRỊ 8945941
BÌNH HOÀ 1 – CHU VĂN AN 8412529
TRẦN QUANG VINH 555 – BÙI ÐÌNH TUÝ 8991496
TRÍ ÐỨC 153/3 NƠ TRANG LONG 8411214
BÌNH LỢI TRUNG 433 NƠ TRANG LONG 35533075
NGUYỄN ÐÌNH CHIỂU 1B- LÊ QUANG ÐỊNH 8412342
LÊ ÐÌNH CHINH 241 – ÐIỆN BIÊN PHỦ 8993051
Ngôi Nhà Thông Thái 195/15 Điện Biên Phủ 5129335
HỒNG HÀ 155- XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 8999418
PHÙ ÐỔNG 22B- XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 8992960
THẠNH MỸ TÂY 10- PHAM VIẾT CHÁNH 8992103
NGUYỄN TRỌNG TUYỂN HẺM 294 – XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 8990028
CỬU LONG A 19/12 -NGÔ TẤT TỐ 8999348
BẠCH ÐẰNG 72/7 – BẠCH ÐẰNG 8994236
DL QUỐC TẾ 149-151-153-155 ĐƯỜNG D3 5127380
ÐỐNG ÐA 1B- ÐIỆN BIÊN PHỦ 8996062
CHU VAN AN SO 2 DUONG SO 3 CU XA CHU VAN AN 5113753
TẦM VU 69/3 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 8992003
THANH ÐA KHU 2 CƯ XÁ THANH ĐA 8987550
BÌNH QUỚI TÂY 1 790 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH