T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại quận Hoàn Kiếm

Danh sách các trường trung học cơ sở tại quận Hoàn Kiếm

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS TRƯNG VƯƠNG – HOÀN KIẾM 26 Hàng Bài Điện Thoại: 438254182 ,Email:[email protected]
THCS THANH QUAN 29 Hàng Cót Điện Thoại: 438258784 ,Email:[email protected]
THCS NGUYỄN DU 32 Lý Thường Kiệt Điện Thoại: 438241724 ,Email:[email protected]
THCS NGÔ SĨ LIÊN-HOÀN KIẾM 27 Hàm Long Điện Thoại: 439437164 ,Email:[email protected]
THCS LÊ LỢI 17 Nguyễn Thiện Thuật Điện Thoại: 439284199 ,Email:[email protected]
THCS HOÀN KIẾM 2 Nhà Thờ Điện Thoại: 438256886 ,Email:[email protected]
THCS CHƯƠNG DƯƠNG 103 Vọng Hà – P. Chương Dương Điện Thoại: 438257322 ,Email:[email protected]