T7. Th12 7th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại quận Phú Nhuận TPHCM

Danh sách các trường trung học cơ sở tại quận Phú Nhuận TPHCM

Trường THCS & THPT Việt Anh – Trung Tâm Anh Ngữ Major
Địa chỉ : 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 70000, Vietnam
Điện thoại : 08 3997 2266
Secondary School Ngo Tat
Địa chỉ : 15 Đặng Văn Ngữ, phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 084, Vietnam
Điện thoại : 08 3844 1796
Trường THCS Sông Đà
Địa chỉ : 331 Đỗ Tấn Phong, 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3844 2255
Nguyen Dinh Chinh Primary School
Địa chỉ : 93 – 95 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 08 3844 2787
Trường Thcs – Thpt Quang Trung – Nguyễn Huệ
Địa chỉ : 780 Nguyễn Kiệm, 4, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 093 328 42 28