T7. Th12 7th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường trung học cơ sở tại thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện thoại
Trung học cơ sở Phú Cường Phú Cường, Thủ Dầu Một (0274)3.825.994
Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân Phú Lợi, Thủ Dầu Một (0274)3.856.356
Trung học cơ sở Phú Mỹ Phú Mỹ, Thủ Dầu Một (0274)3.860.490
Trung học cơ sở Định Hoà Định Hoà, Thủ Dầu Một (0274)38.86.078
Trung học cơ sở Hoà Phú Hoà Phú, Thủ Dầu Một
(0274)3.8.39.013
Trung học cơ sở Trần Bình Trọng Hiệp An, Thủ Dầu Một (0274)3.820.951
Trung học cơ sở Tương Bình Hiệp Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một (0274)3.820.953
Trung học cơ sở Phú Hoà Phú Hoà, Thủ Dầu Một (0274)3.837.055
Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai Phú Thọ, Thủ Dầu Một (0274)2.210.896
Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một (0274)3.871.545
Trung học cơ sở Chu Văn An Hiệp Thành, Thủ Dầu Một (0274)3.822207
Trung học cơ sở Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một (0274)3.826.721