T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường trung học cơ sở tại thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện thoại
Trung học cơ sở An Bình An Bình, Dĩ An 3.590.008
Trung học cơ sở Võ Trường Toản Thị trấn Dĩ An 3.564.001
Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp Tân Đông Hiệp, Dĩ An 3.560.392
Trung học cơ sở Tân Bình Tân Bình, Dĩ An 3.564.788
Trung học cơ sở Đông Hoà Đông Hoà, Dĩ An 6.564.804
Trung học cơ sở Bình An Bình Thung, Bình An, Dĩ An 3.562.964
Trung học cơ sở Bình Thắng Bình Thắng, Dĩ An 3.564.042
Trung học cơ sở Dĩ An Thị trấn Dĩ An 3.562.108