T2. Th9 23rd, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại thị xã Sơn Tây

Danh sách các trường trung học cơ sở tại thị xã Sơn Tây

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS XUÂN SƠN Xã Xuân Sơn Điện Thoại: 433838641 ,Email:[email protected]
THCS XUÂN KHANH Phường Xuân Khanh Điện Thoại: 433838350 ,Email:[email protected]
THCS VIÊN SƠN Phường Viên Sơn Điện Thoại: 433832949 ,Email:[email protected]
THCS TRUNG SƠN TRẦM Phường Trung Sơn Trầm Điện Thoại: 433930665 ,Email:[email protected]
THCS TRUNG HƯNG Phường Trung Hưng Điện Thoại: 433833403 ,Email:[email protected]
THCS THANH MỸ Xã Thanh Mỹ Điện Thoại: 433939547 ,Email:[email protected]
THCS SƠN TÂY Phường Trung Hưng Điện Thoại: 433831680 ,Email:[email protected]
THCS SƠN LỘC Phường Sơn Lộc Điện Thoại: 433600170 ,Email:[email protected]
THCS SƠN ĐÔNG Xã Sơn Đông Điện Thoại: 433610201 ,Email:[email protected]
THCS PHÙNG HƯNG Phường Quang Trung Điện Thoại: 433832017 ,Email:[email protected]
THCS NGÔ QUYỀN – SƠN TÂY Phường Ngô Quyền Điện Thoại: 433833209 ,Email:[email protected]
THCS KIM SƠN – SƠN TÂY Xã Kim Sơn Điện Thoại: 433833618 ,Email:[email protected]
THCS HỒNG HÀ – SƠN TÂY Phường Lê Lợi Điện Thoại: 433833179 ,Email:[email protected]
THCS ĐƯỜNG LÂM Xã Đường Lâm Điện Thoại: 433833547 ,Email:[email protected]
THCS CỔ ĐÔNG Xã Cổ Đông Điện Thoại: 433610523 ,Email:[email protected]