T2. Th9 23rd, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường trung học cơ sở tại thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện thoại
Trung học cơ sở Tân Phước Khánh Tân Phước Khánh, Tân Uyên 3.578.016
Trung học cơ sở Thái Hoà Thái Hoà, Tân Uyên 3.586.045
Trung học cơ sở Lê Thị Trung Uyên Hưng, Tân Uyên 3.513.803
Trung học cơ sở Hội Nghĩa Hội Nghĩa, Tân Uyên 3.573.087
Trung học cơ sở Lạc An Lạc An, Tân Uyên 3.565.443
Trung học cơ sở Tân Mỹ Tân Mỹ, Tân Uyên 3.534.077
Trung học cơ sở Huỳnh Văn Luỹ Bạch Đằng, Tân Uyên 3.552.573
Trung học cơ sở Khánh Bình Khánh Bình, Tân Uyên 3.563.595
Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Phú Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên 3.545.129
Trung học cơ sở Vĩnh Tân Vĩnh Tân, Tân Uyên 3.545.004