T7. Th12 7th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường trung học cơ sở tại thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện thoại
Trung học cơ sở Trịnh Hoài Đức An Thạnh, Thuận An 2.743.746.375
Trung học cơ sở Châu Văn Liêm Thuận An 2743636423
Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi An Phú, Thuận An 2.743.777.118
Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiết Lái Thiêu, Thuận An 6053755331
Trung học cơ sở Bình Chuẩn Bình Chuẩn, Thuận An 2743740258
Trung học cơ sở Tân Thới Lái Thiêu, Thuận An 908.659.329
Trung học cơ sở Phú Long Lái Thiêu, Thuận An 2.743.755.949
Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình Thuận An 2.743.765.434