T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Bình Chánh TPHCM

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Bình Chánh TPHCM

Tên Trường Địa điểm Điện thoại
Trường Thpt Đa Phước A3/99 QL 50 Xã`Đa Phước H Bình Chánh 38961585
Trường Thpt Bình Chánh Âp 4 Xã Bình Chánh H Bình Chánh 8963664
Trường Thpt Lê Minh Xuân G1/11,Âp 7 Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh 8963208