T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Cần Giờ TPHCM

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Cần Giờ TPHCM

Tên Trường Địa điểm Điện thoại
Trường Thpt Bình Khánh Bình An, Bình Khánh H Cần Giờ 38961585
Trường Thpt Cần Thạnh Duyên HảI, TT Cần Thạnh H Cần Giờ 8963664
Trường Thpt An Nghĩa Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Cần Giờ 8963208