T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Chương Mỹ

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Chương Mỹ

Tên Trường Địa chỉ
GDNN-GDTX huyện Chương Mỹ Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
THPT Chương Mỹ A Số 42, Khu Yên Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
THPT Chúc Động Xóm Bến, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
GDTX Chương Mỹ Thị trấn Chúc Sơn- Huyện Chương Mỹ- TP Hà Nội
THPT Ngô Sỹ Liên Tổ 5 khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
THPT Đặng Tiến Đông Thôn Nội An, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
THPT Trần Đại Nghĩa Thôn Phương Hạnh, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
THPT Xuân Mai Tổ 5 khu Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
THPT Chương Mỹ B Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội