T5. Th11 21st, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Đan Phượng

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Đan Phượng

Tên Trường Địa chỉ
GDNN-GDTX huyện Đan Phượng Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
THPT Đan Phượng Số 19 phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
THPT Tân Lập Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
THPT Hồng Thái Cụm 8, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
GDTX Đan Phượng Thị trấn Phùng- Huyện Đan Phượng- TP Hà Nội