T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Gia Lâm

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Gia Lâm

Tên Trường Địa chỉ
THPT Tô Hiệu Xã Tiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
THPT Yên Viên Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
THPT Cao Bá Quát Số 57 đường Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
THPT Dương Xá Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
GDNN-GDTX huyện Gia Lâm Thôn Viên Ngoại, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
GDTX Đình Xuyên Xã Đình Xuyên- Huyện Gia Lâm- TP Hà Nội
THPT Nguyễn Văn Cừ Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
THPT Lý Thánh Tông Thôn Dương Đanh, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
THPT Lê Ngọc Hân Số 36/670 đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
GDTX Phú Thị Xã Đặng Xá- Huyện Gia Lâm- TP Hà Nội
THPT Bắc Đuống Số 76 Thôn Dốc Lã, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội