T5. Th11 21st, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Hoài Đức

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Hoài Đức

Tên Trường Địa chỉ
THPT Bình Minh Thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
GDTX Hoài Đức Xã Kim Chung- Huyện Hoài Đức- TP Hà Nội
GDNN-GDTX huyện Hoài Đức Thôn Yên Vĩnh, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
THPT Vạn Xuân Đội 2, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
THPT Hoài Đức A Thôn Yên Bệ, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
THPT Hoài Đức B Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội