T6. Th12 6th, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Mê Linh

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Mê Linh

Tên Trường Địa chỉ
THPT Nguyễn Du Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
THPT Quang Minh Tổ 2, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
GDTX Mê Linh Khu Hành chính- Huyện Mê Linh- TP Hà Nội
THPT Yên Lãng Thôn Bồng Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
THPT Tự Lập Thôn Phú Mỹ, Xã Tự Lập, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
THPT Mê Linh Thôn Thường Lệ, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
GDNN-GDTX huyện Mê Linh Khu Hành chính, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
THPT Tiến Thịnh Thôn Chu Trần, Xã Tiến Thịnh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
THPT Tiền Phong Thôn Hậu Đoàn, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội