T5. Th11 21st, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Mỹ Đức

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Mỹ Đức

Tên Trường Địa chỉ
THPT Mỹ Đức B Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội
THPT Mỹ Đức A Thôn Văn Giang, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội
THPT Hợp Thanh Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội
GDTX Mỹ Đức Xã Lê Thanh- Huyện Mỹ Đức- TP Hà Nội
THPT Mỹ Đức C Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội
GDNN-GDTX huyện Mỹ Đức Thôn 5, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội
THPT Đinh Tiên Hoàng Thị trấn Đại Nghĩa- Huyện Mỹ Đức- TP Hà Nội