T6. Th12 6th, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Phú Xuyên

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Phú Xuyên

Tên Trường Địa chỉ
THPT Phú Xuyên A Tiểu khu Phú Mỹ, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội
GDNN-GDTX huyện Phú Xuyên Thôn Nam Quất, Xã Nam Triều, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội
THPT Tân Dân Thôn Đại Nghiệp, Xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội
THPT Phú Xuyên B Thôn Tri Thủy, Xã Tri Thuỷ, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thôn Vĩnh Thượng, Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội
THPT Đồng Quan Thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội
GDTX Phú Xuyên Xã Nam Triều- Huyện Phú Xuyên- TP Hà Nội