T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Phúc Thọ

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Phúc Thọ

Tên Trường Địa chỉ
Trường Hữu Nghị T78 Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội
THPT Hồng Đức Thôn Tây, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội
THPT Vân Cốc Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội
GDTX Phúc Thọ Xã Võng Xuyên- Huyện Phúc Thọ- TP Hà Nội
GDNN-GDTX huyện Phúc Thọ Cụm 11, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội
THPT Phúc Thọ Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội
THPT Ngọc Tảo Cụm 8 Thôn Ngọc Tảo, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội