T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Quốc Oai

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Quốc Oai

Tên Trường Địa chỉ
GDNN-GDTX huyện Quốc Oai Thôn Ngô Sài, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
THPT Cao Bá Quát Thôn Thổ Ngõa, Xã Tân Hoà, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
GDTX Quốc Oai Thị trấn Quốc Oai- Huyện Quốc Oai- TP Hà Nội
THPT Phú Bình Thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
THPT Quốc Oai Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
THPT Nguyễn Trực Thôn Đồng Lư, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
THPT Minh Khai Thôn Đĩnh Tú, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội