T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Thạch Thất

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Thạch Thất

Tên Trường Địa chỉ
THPT Phùng Khắc KhoanThạch Thất Thôn Bình Xá, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
THPT FPT
Km28 Đại lộ Thăng Long Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
GDTX Thạch Thất Thị trấn Liên Quan- Huyện Thạch Thất- TP Hà Nội
THPT Phan Huy Chú Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
THPT Thạch Thất Số 120 đường 84 Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
THPT Hai Bà Trưng Thôn 9, Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
THPT Bắc Lương Sơn Thôn Đình, Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
GDNN-GDTX huyện Thạch Thất Thôn Đồng Cam, Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội