T5. Th11 21st, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Thanh Oai

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Thanh Oai

Tên Trường Địa chỉ
THPT Thanh Oai A Thôn Văn Quán, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội
THPT Thanh Oai B Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội
GDNN-GDTX huyện Thanh Oai Thôn Tam Hưng, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội
GDTX Thanh Oai Xã Phương Trung- Huyện Thanh Oai- TP Hà Nội
THPT Thanh Xuân Quốc lộ 21B, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội
THPT Bắc Hà Tổ 1 Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội
THPT Nguyễn Du-Thanh Oai Km 16+500 quốc lộ 21B, Xã Dân Hoà, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội