T6. Th12 6th, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Thường Tín

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Thường Tín

Tên Trường Địa chỉ
GDNN-GDTX huyện Thường Tín Tiểu khu Trần Phú, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội
THPT Lý Tử Tấn Thôn Lộc Dư, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội
THPT Thường Tín Tổ dân phố Trần Phú, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội
THPT Nguyễn Trãi Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội
THPT Vân Tảo Số 34 Vân Hòa, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội
THPT Phùng Hưng Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội
GDTX Thường Tín Thị trấn Thường Tín- Huyện Thường Tín- TP Hà Nội
THPT Tô Hiệu Thôn An Duyên, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội