T6. Th12 6th, 2019

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Ứng Hoà

Danh sách các trường trung học phổ thông tại huyện Ứng Hoà

Tên Trường Địa chỉ
THPT Đại Cường Xóm 25 thôn Kim Giang, Xã Đại Cường, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
GDNN-GDTX huyện Ứng Hòa Xóm Thủy Nông, Thôn Thanh Ấm, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
THPT Ứng Hòa A Số 175 Nguyễn Thượng Hiền, TT Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
THPT Lưu Hoàng Xã Lưu Hoàng, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
THPT Trần Đăng Ninh Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
THPT Nguyễn Thượng HiềnỨng Hòa Số 2 Đường Đê, TT Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
GDTX Ứng Hòa Thị trấn Vân Đình- Huyện Ứng Hoà- TP Hà Nội
THPT Ứng Hòa B Thôn Đồng Xung, Xã Đồng Tân, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội