T6. Th12 6th, 2019

Danh sách các trường trung học sơ cở tại Hải Phòng

Danh sách các trường trung học sơ cở tại Hải Phòng

Trường THCS Quận Huyện
THCS Quán Toan QUẬN HỒNG BÀNG
THCS Hùng Vương QUẬN HỒNG BÀNG
THCS Bạch Đằng QUẬN HỒNG BÀNG
THCS Nguyễn Trãi QUẬN HỒNG BÀNG
THCS Ngô Gia Tự QUẬN HỒNG BÀNG
THCS Trần Văn Ơn QUẬN HỒNG BÀNG
THCS Hồng Bàng QUẬN HỒNG BÀNG
THCS Phan Bội Châu QUẬN HỒNG BÀNG
THCS Quang Trung QUẬN NGÔ QUYỀN
THCS Đà Nẵng QUẬN NGÔ QUYỀN
THCS Lạc Viên QUẬN NGÔ QUYỀN
THCS Lý Tự Trọng QUẬN NGÔ QUYỀN
THCS Chu Văn An QUẬN NGÔ QUYỀN
THCS Nguyễn Đình Chiểu QUẬN NGÔ QUYỀN
THCS Lê Hồng Phong QUẬN NGÔ QUYỀN
THCS An Đà QUẬN NGÔ QUYỀN
THCS HecMan QUẬN NGÔ QUYỀN
THCS Anhxtanh QUẬN NGÔ QUYỀN
THCS Hưng Đạo HUYỆN DƯƠNG KINH
THCS Anh Dũng HUYỆN DƯƠNG KINH
THCS Đa Phúc HUYỆN DƯƠNG KINH
THCS Hải Thành HUYỆN DƯƠNG KINH
THCS Hoà Nghĩa HUYỆN DƯƠNG KINH
THCS Tân Thành HUYỆN DƯƠNG KINH
THCS Lê Lợi QUẬN HẢI AN
THCS Đằng Lâm QUẬN HẢI AN
THCS Đằng Hải QUẬN HẢI AN
THCS Đông Hải QUẬN HẢI AN
THCS Nam Hải QUẬN HẢI AN
THCS Tràng Cát QUẬN HẢI AN
PT Hermann Gmeiner QUẬN HẢI AN
THCS Cát Bà HUYỆN CÁT HẢI
THCS Hà Sen HUYỆN CÁT HẢI
THCS Xuân Đám HUYỆN CÁT HẢI
THCS Gia Luận HUYỆN CÁT HẢI
THCS Lý Tự Trọng HUYỆN CÁT HẢI
THCS Cát Hải HUYỆN CÁT HẢI
THCS Phù Long HUYỆN CÁT HẢI
THCS Nghĩa Lộ HUYỆN CÁT HẢI
THCS Văn Phong HUYỆN CÁT HẢI
THCS Hoàng Châu HUYỆN CÁT HẢI
THCS Đồng Bài HUYỆN CÁT HẢI
THCS Võ Thị Sáu HUYỆN CÁT HẢI
THCS Hiền Hào HUYỆN CÁT HẢI