T3. Th9 17th, 2019

Danh sách trường tiểu học cấp 1 thuộc Quận 1 TPHCM

Danh sách trường tiểu học cấp 1 thuộc Quận 1

1 Tiểu Học Chương Dương
2 Tiểu Học Đinh Tiên Hoàng
3 Tiểu Học Đuốc Sống
4 Tiểu Học Hoà Bình
5 Tiểu Học Kết Đoàn
6 Tiểu Học Khai Minh
7 Tiểu Học Lê Ngọc Hân
8 Tiểu Học Lương Thế Vinh
9 Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm
10 Tiểu Học Nguyễn Huệ
11 Tiểu Học Nguyễn Thái Bình
12 Tiểu Học Nguyễn Thái Học
13 Tiểu Học Phan Văn Trị
14 Tiểu Học Trần Hưng Đạo
15 Tiểu Học Trần Khánh Dư
16 Tiểu Học Trần Quang Khải
17 Tiểu Học Úc Châu
18 Tiểu Học Việt Úc

Trả lời