T7. Th12 7th, 2019

thuốc mê có ảnh hưởng gì không