T7. Th8 17th, 2019

thuốc mê có ảnh hưởng gì không