VL12-Trắc nghiệm Chương V Sóng ánh sáng

Phần 1: Mức độ (dễ)

Kiến thức cần nắm:

1/ Các hiện tượng giao thoa, tán sắc ánh sáng.

2/ Công thức tính khoảng vân, vị trí vân sáng, vân tối, tính số vân sáng số vân tối trong khoảng xác định, tính khoảng cách giữa các vân sáng (tối) cùng phía hoặc khác phía.

Bài tập 001 Chương V

 

VL12-Trắc nghiệm Chương V Sóng ánh sáng

Related Posts

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *